Artykuły i referaty z zakresu kształcenia słuchu

  • Flora Szczepanowska, Słuch absolutny czy słuch relatywny, Muzyka w Szkole 1929 nr 5
  • Flora Szczepanowska, Znaczenie nauki solfeżu, jej cel i główne zasady, wytyczne, Muzyka w Szkole 1929 nr 10, 11 (cz. I, II)
  • Ewelina Wdziękońska, Rodzaje ćwiczeń solfeżowych w podręczniku Czytanie nut głosem, ich znaczenie i sposoby realizacji
  • Maria Wacholc, Kilka uwag o czytaniu nut głosem w szkole muzycznej II stopnia
  • Maria Wacholc, Kształcenie słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia według autorskiego programu nauczania
  • Maria Wacholc, Jak uczyć sprawnego czytania nut głosem a vista w szkole muzycznej I stopnia
  • Maria Wacholc, Jak kształcić poczucie tonalne i słuch harmoniczny w szkole muzycznej I stopnia
  • Ewa Stachurska, Zagadnienia metrorytmiczne w przykładach z muzyki współczesnej w podręcznikach dla szkół muzycznych I stopnia Marii Wacholc, Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej
  • Maria Wacholc, Kształcenie słuchu na materiale muzyki współczesnej w szkole muzycznej I stopnia. Muzyka współczesna w Solfeżu elementarnym