Wydawnictwo Muzyczne Triangiel

Wydawnictwo Muzyczne Triangiel powstało w 1991 roku. Założone zostało przez grupę muzykologów, muzyków i poligrafów, specjalizujących się w opracowywaniu, redagowaniu oraz wydawaniu publikacji muzycznych — nut oraz książek. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Włodzimierz Sołtysik.

Triangiel publikuje utwory od okresu średniowiecza aż do czasów obecnych. Większość stanowi muzyka polska, aczkolwiek w ofercie są również dzieła największych mistrzów europejskich (Bach, Vivaldi). Duża część publikacji to repertuar chóralny, chociaż Triangiel wydaje także utwory instrumentalne (fortepian, organy, skrzypce, wiolonczela, gitara, flety), pieśni solowe oraz wokalno-instrumentalne dzieła oratoryjne. Każdy zbiór utworów zaopatrzony jest we wstęp historyczno-muzykologiczny, pełne wersje tekstów (w przypadku pieśni) oraz komentarz (w przypadku muzyki dawnej). Warto podkreślić, iż wiele utworów, zarówno dawnych jak i współczesnych, zostało opublikowanych przez Triangiel po raz pierwszy w historii, w tym dzieła takich kompozytorów, jak Antonio Vivaldi, Franz Liszt, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Karol Kurpiński, Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski, Andrzej Koszewski, Jan Krenz, Stanisław Moryto, Witold Rudziński, Marian Sawa czy Edward Sielicki.

Ofertę wydawnictwa uzupełniają śpiewniki i antologie, a także cykl adaptacji i opracowań dla dzieci i młodzieży. Opracowania te posiadają zróżnicowany stopień trudności: adresowane są zarówno do dzieci w wieku wczesnoszkolnym jak też do dzieci starszych oraz młodzieży, również ze szkół muzycznych (różnego typu opracowania wielogłosowe).

Oprócz nut Wydawnictwo Muzyczne Triangiel publikuje także podręczniki, książki edukacyjne i programy komputerowe przeznaczone dla szkół muzycznych oraz biografie znanych muzyków. Wydaje również płyty kompaktowe, zawierające w dużej części nagrania opublikowanych utworów.