Podręczniki

  1. Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, I, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1992 (wyd. 1), 1997 (wyd. 2), wyd. 3 w druku.
  2. Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, II, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1993.
  3. Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, III, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1994.