Czytanie nut głosem w szkole muzycznej II stopnia

Programy nauczania w szkole muzycznej II stopnia

Minimum programowe kształcenia słuchu – Szkoła muzyczna II stopnia (1994)

Podstawa programowa kształcenia słuchu. II etap edukacyjny (szkoła muzyczna II stopnia) (2002)

Program przedmiotu „Czytanie nut głosem”. Wydział wokalny szkoły muzycznej II stopnia (1987)

Podręczniki

Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, I, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1992 (wyd. 1), 1997 (wyd. 2), wyd. 3 w druku.

Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, II, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1993.

Maria Wacholc, Czytanie nut głosem, III, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1994.

Artykuły i referaty z zakresu kształcenia słuchu

Flora Szczepanowska, Słuch absolutny czy relatywny, Muzyka w Szkole 1929 nr 5

Flora Szczepanowska, Znaczenie nauki solfeżu, jej cel i główne zasady, wytyczne, Muzyka w Szkole 1929 nr 10, 11 (cz. I, II)

Ewelina Wdziękońska, Rodzaje ćwiczeń solfeżowych w podręczniku Czytanie nut głosem, ich znaczenie i sposoby realizacji

Maria Wacholc, Kilka uwag o czytaniu nut głosem w szkole muzycznej II stopnia