Programy nauczania w szkole muzycznej II stopnia

  1. Minimum programowe kształcenia słuchu – Szkoła muzyczna II stopnia (1994)
  2. Podstawa programowa kształcenia słuchu. II etap edukacyjny (szkoła muzyczna II stopnia) (2002)
  3. Program przedmiotu „Czytanie nut głosem”. Wydział wokalny szkoły muzycznej II stopnia (1987)