Artykuły i referaty z zakresu kształcenia słuchu

  1. Flora Szczepanowska, Słuch absolutny czy relatywny, Muzyka w Szkole 1929 nr 5
  2. Flora Szczepanowska, Znaczenie nauki solfeżu, jej cel i główne zasady, wytyczne, Muzyka w Szkole 1929 nr 10, 11 (cz. I, II)
  3. Ewelina Wdziękońska, Rodzaje ćwiczeń solfeżowych w podręczniku Czytanie nut głosem, ich znaczenie i sposoby realizacji
  4. Maria Wacholc, Kilka uwag o czytaniu nut głosem w szkole muzycznej II stopnia