Teksty o podręczniku Marii Wacholc Solfeż elementarny I–VI (Triangiel, Warszawa 2000-2001)

  1. Opinie napisane dla Centrum Edukacji Artystycznej w związku z zaleceniem Solfeżu elementarnego do użytku szkolnego
  2. Recenzje opublikowane w czasopismach muzycznych
  3. Wstępy i spisy treści wszystkich części Solfeżu elementarnego
  4. Maria Wacholc, Założenia metodyczne podręcznika do kształcenia słuchu Solfeż elementarny dla klas I–VI szkoły muzycznej I stopnia
  5. Maria Wacholc, Źródła metodycznych inspiracji Solfeżu elementarnego w publikacjach Flory Szczepanowskiej, Marii Dziewulskiej i Zoltána Kodály’a
  6. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska, Informacja o podręczniku Dyktanda elementarne dla klas I–VI szkoły muzycznej I stopnia