Programy nauczania w szkole muzycznej I stopnia

  1. Program umuzykalnienia dla klas I–VI państwowej podstawowej szkoły muzycznej (autor: Alicja Ludwikiewiczowa; obowiązywał od 1.09.1966)
  2. Program nauczania umuzykalnienia z rytmiką (1976)
  3. Program nauczania umuzykalnienia z audycjami muzycznymi (1976)
  4. Minimum programowe kształcenia słuchu – Szkoła muzyczna I stopnia (1994)
  5. Podstawa programowa kształcenia słuchu. I etap edukacyjny (2002)