Missa „Regina caeli”

na chór mieszany a cappella. (2002)

Kategoria: Chór mieszany Muzyka chóralna Muzyka wokalna Muzyka współczesna Nuty

nr kat.: TRG 21, cena: 39.00 zł, autor: Romuald TWARDOWSKI

Pełna msza (z dodatkową częścią O salutaris hostia), zawierająca elementy zaczerpnięte z różnych gatunków muzyki religijnej: fragmenty jednogłosowe, imitacyjne przeprowadzenia i akordowe recytacje. Wstęp z omówieniem twórczości kompozytora i spisem jego utworów chóralnych. [32 s.]

  • Kyrie
  • Alleluia
  • Gloria
  • Credo
  • Sanctus
  • Benedictus
  • O salutaris Hostia
  • Agnus Dei