Canzonetta

autor: Marcin Łukasz MAZUR

Canzonetta, lekki i nietrudny utwór, opowiada o zdarzeniu z 1643 roku, gdy król Władysław IV zlecił muzykowi i poecie Adamowi Jarzębskiemu, opisanie piękna Warszawy.

Więcej »