Dodekalog

12 miniatur na fortepian. (2004)

Kategoria: Fortepian Muzyka instrumentalna Muzyka współczesna Nuty

nr kat.: TRG 83, cena: 29.00 zł, autor: Antoni SZALIŃSKI (1925–1997)

12 miniatur fortepianowych, ułożonych według chromatycznego następstwa tonacji, przeznaczonych jest dla młodych pianistów mających już pewien zasób umiejętności. Poszczególne kompozycje są zróżnicowane pod względem formy, charakteru, techniki kompozytorskiej i faktury fortepianowej. Kompozytor operuje wszystkimi rejestrami instrumentu, stosuje finezyjne frazowanie, bogatą artykulację, szeroką skalę dynamiczną oraz subtelną agogikę. Cykl odznacza się wysokimi walorami artystycznymi i dydaktycznymi, zajmując szczególne miejsce w literaturze fortepianowej dla dzieci i młodzieży.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: Teresy Rosłoń-Esztenyi i Barbary Niewiadomskiej. Numer zalecenia: 4/2003. [12 s.]