SOLFEŻ ELEMENTARNY

ZAŁOŻENIA METODYCZNE podręcznika do kształcenia słuchu Solfeż elementarny dla klas I–VI szkoły muzycznej I stopnia

ŹRÓDŁA METODYCZNYCH INSPIRACJI Solfeżu elementarnego w publikacjach Flory Szczepanowskiej, Marii Dziewulskiej i Zoltána Kodály’a

WSTĘPY I SPISY TREŚCI wszystkich tomów Solfeżu elementarnego

OPINIE, RECENZJE I REFERATY dotyczące Solfeżu elementarnego dla szkoły muzycznej I stopnia