OPINIE, RECENZJE I REFERATY
dotyczące Solfeżu elementarnego dla szkoły muzycznej I stopnia

I. Opinie napisane dla Centrum Edukacji Artystycznej w związku z zaleceniem Solfeżu elementarnego do użytku szkolnego

  1. Joanna Talma: Opinia o podręczniku dr Marii Wacholc pt. Solfeż elementarny cz. I – III dla klasy I, II i III szkoły muzycznej I stopnia.
  2. Prof. dr hab. Maria Piotrowska (28 lutego 2000 r.): Opinia o przygotowanym do druku projekcie podręcznika pt. „Solfeż elementarny” dr Marii Wacholc.

II. Recenzje opublikowane w czasopismach muzycznych

  1. Prof. dr hab. Maria Piotrowska, Nowy solfeż, „Ruch Muzyczny”, R. XLIV, 2000 nr 23 (12 listopada), s. 44.
  2. Dr Alicja Kozłowska-Lewna: Solfeż elementarny – nowy podręcznik Marii Wacholc, „Muzyka 21”, nr 5 (październik 2000), s. 53-54.
  3. Barbara Stencel, Budowanie fundamentów, „Ruch Muzyczny”, R. XLV, 2001 nr 24 (25 listopada 2001), s. 38-40.
  4. Barbara Stencel, Solfeż elementarny czy gruntowny, „Życie Muzyczne”, R. LIV, 2001 nr 9/10 (wrzesień – październik), s. 34-35.
  5. Alicja Kozłowska-Lewna: Jeden z najlepszych podręczników w Europie, „Twoja Muza” nr 4 (29) (sierpień–wrzesień 2008), s. 69-70

III. Referaty

  1. Ad. Ewa Stachurska: Rodzaje ćwiczeń rytmicznych w Solfeżu elementarnym i sposób ich wykonania w poszczególnych klasach szkoły muzycznej I stopnia.