Usque ad finem

Siedem pieśni na chór mieszany a cappella. (2018)

Kategoria: Chór mieszany Muzyka chóralna Muzyka wokalna Muzyka współczesna Nuty

nr kat.: TRG 111, cena: 34.00 zł, autor: Michał SOŁTYSIK

Utwory zawarte w zbiorze skomponowane zostały do wierszy XIX-wiecznych poetów polskich, których twórczość przepełniona była pragnieniem odzyskania niepodległej ojczyzny. Oprócz dzieła Asnyka jest to poezja niemal nieznana. Kompozytor przerzuca pomost pomiędzy światem współczesnej polskiej pieśni chóralnej i XIX-wieczną romantyczną tradycją poetycką, ukształtowaną w okresie wielkich nadziei, które przybrały realny kształt dopiero w 1918 roku.
Za utwór tytułowy kompozytor otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Legnica Cantat 2017.
Zbiór poprzedzony jest wstępem historyczno-biograficznym (w języku polskim i angielskim), na końcu zostały również umieszczone wszystkie wiersze, będące podstawą kompozycji. [28 s.]

Polecamy nagrania pieśni, które można znaleźć na płycie pt. 100 lat Niepodległości Polski w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod dyrekcją Michała Sławeckiego.