Solfeż elementarny VI

(2021)

Kategoria: Książki Podręczniki

nr kat.: TRG K41, cena: 42.00 zł, autor: Maria WACHOLC

Nowoczesny solfeż dla dzieci i młodzieży, zawierający wiele przykładów z polskiej i światowej literatury muzycznej. Prof. Maria Wacholc, wykładowca warszawskiej Akademii Muzycznej, autorka licznych podręczników i śpiewników, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie kształcenia słuchu i nauki harmonii.

Solfeż elementarny ma umożliwić uczniowi zdobycie umiejętności czytania nut głosem w zakresie określonym dla szkoły muzycznej I stopnia, ale równocześnie powinien zapewnić realizację wielu innych zadań wyznaczonych przedmiotowi „kształcenie słuchu”, takich jak:

  • kształcenie słuchu wysokościowego i harmonicznego,
  • kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • rozwijanie słuchu wewnętrznego,
  • kształcenie wrażliwości na barwę dźwięku i różnice dynamiczne,
  • kształcenie poczucia rytmu i metrum,
  • kształcenie poczucia stałego tempa i jego zmian,
  • wdrażanie ucznia w elementarne prawa i normy języka muzycznego,
  • praktyczne zapoznawanie ucznia z cechami stylistycznymi twórczości poszczególnych kompozytorów, okresów historycznych, czy folkloru muzycznego.

Celem podręcznika jest także umożliwienie uczniowi zdobycia podstawowych umiejętności słuchowych potrzebnych do percepcji, wykonywania i tworzenia muzyki współczesnej. Prawidłowe ujęcie treści dotyczących sprawności słuchowych wymaganych przez muzykę współczesną jest dzisiaj kluczem do opracowania nowoczesnego podręcznika kształcenia słuchu. Muzyka współczesna jest bowiem tym czynnikiem, który w ostatnim półwieczu wywarł największy wpływ na kształt obecnych koncepcji kształcenia słuchu, wyznaczając temu przedmiotowi nowe cele i zadania. [108 s.]