Przysłowia w kanonach

(2004, 2016)

Kategoria: Chór dziecięcy Muzyka chóralna Muzyka wokalna Muzyka współczesna Nuty

nr kat.: TRG 91, cena: 39.00 zł, autor: Włodzimierz SOŁTYSIK

Zbiór zawiera 24 kanony ilustrujące słowa popularnych przysłów. Szereg z tych utworów ma formę tańca. Są to przede wszystkim tańce polskie – krakowiaki, kujawiaki, mazurki, polonezy. Zbiór przeznaczony jest dla wszelkiego rodzaju zespołów wokalnych i chórów, zwłaszcza dziecięcych i młodzieżowych, dla nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dla nauczycieli solfeżu w szkołach muzycznych, a także dla wszystkich amatorów śpiewu wielogłosowego.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i dr. Krzysztofa Heeringa. Numer zalecenia: 2/2004. Wydanie drugie. [32 s.]

 • Co nagle to po diable
 • Co się odwlecze to nie uciecze
 • Czas to pieniądz
 • Gdzie kucharek sześć
 • Jaka praca taka płaca
 • Jak sobie pościelesz
 • Koniec wieńczy dzieło
 • Kto daje i odbiera
 • Kto pod kim dołki kopie
 • Kto się na gorącym sparzy
 • Lepiej późno niż nigdy
 • Mowa jest srebrem
 • Nie ma dymu bez ognia
 • Nie ma róży bez kolców
 • Nie mów hop
 • Nie taki diabeł straszny
 • Ręka rękę myje
 • Po obiedzie spocznij chwilę
 • Pozory mylą
 • Słoń w składzie porcelany
 • Śpiesz się powoli
 • Tu jest pies pogrzebany
 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Zgoda buduje