Pieśń strzelców

na 3 głosy równe, na 4 głosy męskie opracował Włodzimierz Sołtysik. (2014)

Kategoria: Chór dziecięcy Chór męski Muzyka chóralna Muzyka wokalna Nuty

nr kat.: TRG 107equ, cena: 26.00 zł, autor: Władysław Ludwik ANCZYC (1823–1883)

Pieśń strzelców („Hej strzelcy wraz!”) to jedna z najpopularniejszych polskich pieśni historycznych, związanych z powstaniem styczniowym. Dlaczego więc mamy często kłopot z ustaleniem słów i melodii, dlaczego w śpiewnikach jest tyle różnych wersji? Niniejsze wydanie daje odpowiedź na te pytania w krótkim opisie historycznym, ponadto zawiera prawidłową wersję melodii (w opracowaniach na chóry: dziecięcy oraz męski) oraz zgodny z pierwodrukiem sławny wiersz Anczyca. [8 s.]