Kształcenie słuchu na materiale muzyki współczesnej

w szkole muzycznej I stopnia (2014)

Kategoria: Książki Podręczniki

nr kat.: TRG K31, cena: , autor: Maria WACHOLC

Nakład chwilowo wyczerpany.

Podręcznik obejmuje trzy artykuły, które omawiają sposoby realizacji najważniejszych rodzajów ćwiczeń przygotowujących do percepcji i wykonywania muzyki współczesnej. W artykule Marii Wacholc pt. „Muzyka współczesna w Solfeżu elementarnym I–VI” zostały omówione ćwiczenia do czytania nut głosem przeznaczone dla poszczególnych klas szkoły muzycznej I stopnia. Są wśród nich ćwiczenia jedno-, dwu- i trzygłosowe do śpiewania lub śpiewania z graniem, ćwiczenia z towarzyszeniem harmonicznym lub akompaniamentem fortepianu, jedno-, dwu- i trzygłosowe ćwiczenia rytmiczne, melodyczno-rytmiczne i inne. Ćwiczenia te pozwalają na ukazanie różnych elementów nowego języka muzycznego, szczególnie w zakresie środków tonalnych, harmonicznych i metrorytmicznych.
W drugim artykule, zatytułowanym „Muzyka współczesna w podręczniku Dyktanda elementarne I–VI” autorstwa Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej, znajduje się wykaz zamieszczonych w tym podręczniku dyktand z muzyki współczesnej oraz opis sposobów ich realizacji. Trzeci artykuł, napisany przez Ewę Stachurską, poświęcony jest zagadnieniom z zakresu metrorytmiki muzyki współczesnej. Zostały one ukazane zarówno na materiale ćwiczeń solfeżowych, jak i różnych rodzajów dyktand z wyżej wymienionych podręczników. [92 s.]