Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia •

Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, tom II (klasy IV–VI). (2011)

Kategoria: Książki Podręczniki

nr kat.: TRG K25, cena: 39.00 zł, autor: Maria WACHOLC

Unikatowy w skali europejskiej podręcznik do kształcenia słuchu harmonicznego od najmłodszych lat.

Książka pomocnicza zalecona do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: Barbary Stencel, Małgorzaty Rogozińskiej i Ireny Watten. Numer zalecenia: 1/2008. [132 s.]