Elementarz solfeżowy

dla ucznia i dla nauczyciela (z CD). (2015)

Kategoria: Książki Podręczniki

nr kat.: TRG K34 & TRG K35, cena: 30.00 zł, autor: Maria ĆWIKLIŃSKA, Małgorzata ROGOZIŃSKA

ELEMENTARZ – przykładowe strony

Nowy, przystępny dla sześciolatków, ilustrowany podręcznik do przedmiotu Rytmika z kształceniem słuchu w klasie pierwszej cyklu sześcioletniego. Złożony z 25 jednostek tematycznych, zapoznaje uczniów z podstawowymi elementami pisma muzycznego, zawiera zabawy muzyczne, „śpiewanki” i piosenki, a także ćwiczenia solfeżowe. [84 s.]

Do Podręcznika dla nauczyciela [TRG K35] (który wygląda identycznie, jak podręcznik ucznia, zawiera dodatkowo wstęp, komentarze oraz informacje niezbędne do prowadzenia lekcji) dołączona jest płyta CD, na której znajdują się akompaniamenty do piosenek, które mogą być wykorzystane podczas zajęć oraz nuty tych piosenek (prymka z akordami).
Akompaniamenty niektórych piosenek (słowa: Anna Pawełczak, muzyka: Jacek Pawełczak) zamieszczamy poniżej.

UWAGA! Przy zamówieniu 10 lub więcej egzemplarzy Podręcznika dla ucznia dla szkoły muzycznej cena Podręcznika dla nauczyciela (wraz z płytą CD i dodatkiem nutowym) wynosi 5 zł.

 

OMÓWIENIE PODRĘCZNIKA

Elementarz solfeżowy to podręcznik do nauczania przedmiotów Rytmika i Kształcenie słuchu w klasie I szkoły muzycznej I stopnia. Zamieszczony w nim materiał ćwiczeniowy obejmuje 28 rozdziałów, które mogą być wykorzystywane kolejno lub według uznania nauczyciela. Treść podręcznika odpowiada obowiązującej podstawie programowej oraz reformie wdrażanej w szkołach muzycznych I stopnia.
Materiał realizowany w klasie I opiera się na tonacji C-dur i zawiera takie zagadnienia, jak: położenie nut na pięciolinii, nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków, gama C-dur, trójdźwięk durowy, takty 2/4, 3/4, 4/4, wartości rytmiczne nut i pauz (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki), półnuta z kropką, ćwierćnuta z kropką, półton i cały ton, pryma i oktawa, krzyżyk, bemol, kasownik, znak repetycji. Pierwsze cztery tematy dotyczą powszechnych zjawisk i elementów muzyki. Podczas tych początkowych zajęć, część lekcji można przeznaczyć na wzajemne poznanie się uczniów oraz zapoznanie ich ze szkołą muzyczną.
Równocześnie z podręcznikiem dla ucznia ukazuje się podręcznik dla nauczyciela, pełniący funkcję przewodnika metodycznego. Ćwiczenia lub ich fragmenty w wersji, którą musi zapisać uczeń, w podręczniku dla nauczyciela zaznaczone są innym kolorem. W zeszycie ucznia opisy zabaw zostały zastąpione obrazkami do pokolorowania.
Do podręcznika dla nauczyciela dołączone są teksty nutowe piosenek oraz płyta z nagranymi akompaniamentami fortepianowymi. Niektóre piosenki lub ich fragmenty wykorzystane zostały jako materiał do ćwiczeń w poszczególnych rozdziałach. Pozostałe, być może trudniejsze piosenki, można wykorzystać w dowolny sposób, śpiewając je na lekcjach lub podczas uroczystości szkolnych.
Wszystkie rozdziały podręcznika (z wyjątkiem czterech pierwszych) mają podobną strukturę i zawierają: temat lekcji, związaną z nim śpiewankę lub piosenkę, ćwiczenie rytmiczne, ćwiczenie solfeżowe i słuchowe, element zabawowy oraz szlaczek jako zadanie domowe.
Temat lekcji zilustrowany jest obrazem graficznym oraz krótką definicją, sformułowaną prostymi, przystępnymi dla dziecka słowami. Zamieszczone krótkie śpiewanki i łatwe piosenki mogą być również wykorzystane do czytania nut głosem i zadań rytmicznych. Warto powtarzać je kilkakrotnie podczas lekcji, w celu utrwalenia przerabianego materiału.
Ćwiczenia do czytania nut głosem zostały zaczerpnięte z Solfeżu elementarnego I Marii Wacholc. Zaleca się, aby były one wykonywane nazwami solmizacyjnymi i literowymi. Ćwiczenia słuchowe i dyktanda pochodzą w głównej mierze z podręcznika Dyktanda elementarne I Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej. Zostały przy nich podane numery nagrań, w celu ewentualnego skorzystania z płyty dołączonej do zbioru dyktand, na przykład: DE I nr 9 – czytaj: Dyktanda elementarne dla klasy pierwszej – nagranie nr 9. Zaleca się również korzystanie z programu komputerowego do kształcenia słuchu Amabile I, w którym zostały zamieszczone ćwiczenia słuchowe i dyktanda muzyczne, oparte na materiale wyżej wymienionych podręczników.
Na końcu każdego rozdziału znajduje się element zabawowy, uwzględniający opracowywany temat, a także szlaczek jako nauka pisowni muzycznej. Niekiedy zadania te zawierają elementy improwizacji lub mogą stanowić pierwsze próby kompozycji.
W początkowych rozdziałach podane zostały propozycje utworów do słuchania. Warto bowiem poświęcić kilka minut lekcji na słuchanie muzyki, polecając uczniom określenie nastroju i tempa utworu, pojawiających się w nim rejestrów brzmieniowych oraz rozpoznanie instrumentu.
Rodzaj i kolejność wprowadzanych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym Marii Wacholc, co będzie pomocne w korzystaniu z tego podręcznika.
Ćwiczenia pisemne zostały ograniczone do minimum i są realizowane głównie poprzez rysowanie szlaczków. Jedynie w niektórych rozdziałach uczeń ma zapisać muzyczną układankę, uzupełniankę bądź jednotaktowe dyktanda rytmiczne.
Przykłady muzyczne zostały zaczerpnięte z literatury dziecięcej oraz muzyki ludowej. Pozostałe ćwiczenia i piosenki napisane zostały przez autorki podręcznika.
Zaproponowane zabawy ruchowe nauczyciel może realizować z uczniami według własnego pomysłu, z wykorzystaniem dostępnych w klasie lub wykonanych przez dzieci rekwizytów.

Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska