Dyktanda elementarne VI, podręcznik dla nauczyciela

Podręcznik dla nauczyciela dla klasy VI szkoły muzycznej I stopnia. PŁYTA CD. (2010)

Kategoria: Książki Podręczniki

nr kat.: TRG K18, cena: 33.00 zł, autor: Maria ĆWIKLIŃSKA, Małgorzata ROGOZIŃSKA

Nowoczesny zestaw dyktand dla dzieci i młodzieży, z dołączoną bezpłatną płytą CD zawierającą nagrania większości ćwiczeń. Na płycie zarejestrowano brzmienie wielu instrumentów smyczkowych, dętych i perkusyjnych w wykonaniu znakomitych instrumentalistów. Układem materiału oraz założeniami metodycznymi podręcznik nawiązuje do Solfeżu elementarnego Marii Wacholc. Kolejność wprowadzania nowych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym, co pozwala na równoległe korzystanie z obu podręczników, a tym samym daje możliwość opracowywania identycznych zagadnień w różnych formach, takich jak śpiewanie, rozpoznawanie, zapisywanie.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i mgr Małgorzaty Bednarek. Numer zalecenia: 1/2005. [116 s.]

NAGRANIA

 • Dyktando 6   PLAY
 • Dyktando 9   PLAY
 • Dyktando 11   PLAY
 • Dyktando 12   PLAY
 • Dyktando 13   PLAY
 • Dyktando 14   PLAY
 • Dyktando 18   PLAY
 • Dyktando 27   PLAY
 • Dyktando 30   PLAY
 • Dyktando 31   PLAY
 • Dyktando 33   PLAY
 • Dyktando 34   PLAY
 • Dyktando 35   PLAY
 • Dyktando 37   PLAY
 • Dyktando 41   PLAY
 • Dyktando 42   PLAY
 • Dyktando 43   PLAY
 • Dyktando 44   PLAY
 • Dyktando 45   PLAY
 • Dyktando 46   PLAY
 • Dyktando 47   PLAY
 • Dyktando 51   PLAY
 • Dyktando 52   PLAY
 • Dyktando 53   PLAY
 • Dyktando 54   PLAY
 • Dyktando 55   PLAY
 • Dyktando 56   PLAY
 • Dyktando 61   PLAY
 • Dyktando 62   PLAY
 • Dyktando 63   PLAY
 • Dyktando 64   PLAY
 • Dyktando 70   PLAY
 • Dyktando 71   PLAY
 • Dyktando 75   PLAY
 • Dyktando 78   PLAY
 • Dyktando 80   PLAY
 • Dyktando 82   PLAY
 • Dyktando 83   PLAY
 • Dyktando 84   PLAY
 • Dyktando 87   PLAY
 • Dyktando 88   PLAY
 • Dyktando 91   PLAY
 • Dyktando 92   PLAY
 • Dyktando 93   PLAY
 • Dyktando 94   PLAY
 • Dyktando 96   PLAY
 • Dyktando 97   PLAY
 • Dyktando 99   PLAY
 • Dyktando 100   PLAY
 • Dyktando 101   PLAY
 • Dyktando 103   PLAY
 • Dyktando 104   PLAY
 • Dyktando 105   PLAY
 • Dyktando 107   PLAY
 • Dyktando 109   PLAY
 • Dyktando 110   PLAY
 • Dyktando 111   PLAY
 • Dyktando 113   PLAY
 • Dyktando 115   PLAY
 • Dyktando 117   PLAY
 • Dyktando 118   PLAY
 • Dyktando 119   PLAY
 • Dyktando 124   PLAY
 • Dyktando 125   PLAY
 • Dyktando 126   PLAY
 • Dyktando 134   PLAY
 • Dyktando 136   PLAY
 • Dyktando 152   PLAY
 • Dyktando 153   PLAY
 • Dyktando 154   PLAY
 • Dyktando 156   PLAY
 • Dyktando 157   PLAY
 • Dyktando 161   PLAY
 • Dyktando 162   PLAY
 • Dyktando 165   PLAY
 • Dyktando 166   PLAY
 • Dyktando 168   PLAY
 • Dyktando 169   PLAY
 • Dyktando 170   PLAY
 • Dyktando 171   PLAY
 • Dyktando 172   PLAY
 • Dyktando 173   PLAY
 • Dyktando 180   PLAY
 • Dyktando 183   PLAY
 • Dyktando 184   PLAY
 • Dyktando 185   PLAY
 • Dyktando 192   PLAY
 • Dyktando 196   PLAY
 • Dyktando 197   PLAY
 • Dyktando 198   PLAY
 • Dyktando 201   PLAY
 • Dyktando 206a   PLAY
 • Dyktando 206b   PLAY
 • Dyktando 207a   PLAY
 • Dyktando 207b   PLAY
 • Dyktando 208a   PLAY
 • Dyktando 208b   PLAY
 • Dyktando 210   PLAY
 • Dyktando 212   PLAY