Dyktanda elementarne II, zeszyt ucznia

Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły muzycznej I stopnia. (2005, 2013)

Kategoria: Podręczniki

nr kat.: TRG K08, cena: 25.00 zł, autor: ĆWIKLIŃSKA Maria, ROGOZIŃSKA Małgorzata

Nowoczesny zestaw dyktand dla dzieci i młodzieży. Układem materiału oraz założeniami metodycznymi nawiązuje do Solfeżu elementarnego Marii Wacholc. Kolejność wprowadzania nowych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym, co pozwala na równoległe korzystanie z obu podręczników, a tym samym daje możliwość opracowywania identycznych zagadnień w różnych formach, takich jak śpiewanie, rozpoznawanie, zapisywanie.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i mgr Małgorzaty Bednarek. Numer zalecenia: 1/2005. [52 s.]