WŁODZIMIERZ SOŁTYSIK — muzykolog, wokalista i dyrygent. Współpracował z wieloma chórami (m.in.: Chór mieszany Cantio Polonica, Chór Kameralny WTM Ars Antiqua, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Kameralny „Collegium Musicum” UW) i zespołami muzyki dawnej (m.in.: Zespół Instrumentów Dawnych WTM Ars Nova, orkiestra barokowa Concerto Polacco, zespół Bornus Consort, kwartet wokalny Vox Humana, zespół chorałowy Ars Choralis).

W 1988 roku założył Zespół Kameralny Cantus Firmus, z którym dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia i TV, oraz nagrań na płytach CD (m.in. pierwsze nagranie cyfrowe psalmów Mikołaja Gomółki, a także pierwsze nagranie płytowe jednego z największych dzieł polskie­go baroku — Conductus funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego).

Koncertował w wielu krajach Europy oraz w USA i w Kanadzie. Współpracował z czołowymi polskimi śpiewakami i orkiestrami, wykonującymi muzykę dawną. Ma w swoim dorobku artystycznym (jako solista, kameralista i dyrygent) nagrania kilkuset utwo­rów dla Polskiego Radia oraz dwadzieścia płyt CD, obejmu­jących dzieła od średniowiecza do XX wieku, a także muzykę filmową i teatralną.

W latach 1986–92 współpracował — jako recenzent i sprawozdawca — z „Ruchem muzycznym” i „Życiem muzycznym”, od 1991 roku współpracuje — jako autor i redaktor — z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi.

W 1991 roku został współzałożycielem Wydawnictwa Muzycznego Triangiel. Jest autorem wielu antologii zawierających utwory wokalne (m.in. Negro Spirituals, kolędy, kanony, madrygały, pieśni) oraz podręczników do muzyki. Opracował i po raz pierwszy opubliko­wał szereg dzieł znanych kompozytorów, m.in. motety Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i kanony Stani­sława Moniuszki.