DENYS SICZYNSKYJ (1865–1909) ukraiński kompozytor, dyrygent, pedagog i działacz muzyczny.

Edukację muzyczną rozpoczynał u Władysława Wszelaczyńskiego i Lwa Lewyckiego w Tarnopolu, a następnie we Lwowskim Konserwatorium u Karola Mikuli. Był aktywnym działaczem muzycznym – jednym z założycieli ukraińskiego towarzystwa chóralnego Bojan, a także członkiem Komitetu Publikacji Ukraińskich Pieśni Ludowych. Był również dyrygentem różnych chórów we Lwowie, Kołomyi, Przemyślu, Drohobyczu i Stanisławowie, gdzie zorganizował również wydawnictwo Muzyczna Biblioteka, wydające po raz pierwszy wiele utworów kompozytorów ukraińskich.

W 1902 roku założył w Stanisławowie pierwszą szkołę muzyczną.

Na twórczość Siczynskiego składają się głównie utwory wokalne – solowe i chóralne. W jego kompozytorskim dorobku znajduje się również opera Roksolana, wystawiona w Kijowie w 1912 roku przez trupę Mykoły Sadowskiego.