MARIAN SAWA – kompozytor, organista i pedagog. Urodzony 12 stycznia 1937 w Krasnymstawie, zmarł 27 kwietnia 2005 w Warszawie.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na organach pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego (dyplom w 1963) oraz kompozycję u Kazimierza Sikorskiego (dyplom w 1968 roku). Już podczas studiów był organistą w Kościele Garnizonowym w Warszawie (1956–66). Od 1966 roku pracował w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, od 1973 – w Akademii Muzycznej w Warszawie, od 1992 do 2003 – w Katedrze Muzykologii Kościelnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 2002 – w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie.

Jako organista współpracował z licznymi zespołami i artystami, m.in. Jerzym Artyszem, Jadwigą Gadulanką, Polą Lipińską, Bernardem Ładyszem, Anną Malewicz-Madey, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem, Jerzym Połomskim, Sławą Przybylską, Kazimierzem Pustelakiem, Ryszardą Racewicz, Jadwigą Rappé, Paulosem Raptisem, Ireną Santor, Krystyną Szostek-Radkową. Przez lata tworzył duet organowy z Mariettą Kruzel-Sosnowską, z którą wykonywał własne utwory pisane na organy dla dwóch wykonawców. Nagrywał utwory organowe dla wielu firm fonograficznych – Polskich Nagrań, DUX, Veritonu, Polskich Nagrań Edition, Polonii Records, MTJ, Acte Préalable, a także dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech i w państwach byłego Związku Radzieckiego.

Niezwykle bogata twórczość kompozytorska Mariana Sawy obejmuje przede wszystkim utwory organowe i chóralne. Jego kompozycje były prezentowane podczas licznych recitali i na wielu festiwalach, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Conversatorium Organowym w Legnicy, Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych, na festiwalach muzyki organowej we Fromborku, Gnieźnie, Kamieniu Pomorskim, Kazimierzu nad Wisłą, Koszalinie, Koronowie, Krakowie, Legnicy, Leżajsku, Lublinie, Łodzi, Morągu, Oliwie, Olsztynie, Pelplinie, Radomiu, Rumii, Poznaniu, Sejnach, Szczecinie, Warszawie, Władysławowie, a także za granicą (m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Rosji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych). W Sejnach zorganizowany został specjalny festiwal organowy w całości poświęcony jego muzyce.

Był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Musica Sacra. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów organowych, chóralnych i kompozytorskich.

Marian Sawa za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1969 roku I nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za utwór Assemblage na orkiestrę (1969), w 1987 – III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim ogłoszonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za Dyptyk wiejski na chór mieszany a cappella. Był również laureatem nagród płytowych: w 2000 roku – I nagroda na 15. Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie za płytę Marian Sawa – Organ Music I, w 2001 – nominacja płyty Marian Sawa – Organ Music II do nagrody „Fryderyk 2001”. Ponadto został uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1975), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1985).

W 2006 roku w Warszawie, w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, zostało powołane Towarzystwo im. Mariana Sawy.