ROMANA RATAJ ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina). Przez wiele lat zajmowała się nauczaniem muzyki na wszystkich poziomach kształcenia:
– w przedszkolach jako rytmiczka i w szkołach podstawowych ucząc muzyki oraz prowadząc chóry;
– w 75 Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego ucząc muzyki wg własnego programu autorskiego oraz wiedzy o kulturze;
– przygotowywała do zawodu przyszłych nauczycieli muzyki prowadząc zajęcia z metodyki w Studium Nauczycielskim Nr 1, w Akademii Muzycznej i na Uniwersytecie Warszawskim.
Była również doradcą metodycznym i recenzentem pomocy naukowych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także współautorką programów nauczania muzyki.

Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi jako recenzent podręczników, publikacji i pomocy naukowych. Jest autorką podręczników i publikacji muzycznych wydanych przez WSiP i Wydawnictwo Triangiel.
Obecnie prowadzi chór przy Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa-Śródmieście. Otrzymała liczne nagrody, m.in. nagrodę ministra i dwie nagrody kuratora oświaty za działalność chóralną.