ZOFIA PERET-ZIEMLAŃSKA — teoretyk muzyki, pedagog, publicystka muzyczna. Po ukończeniu Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej Nr 1 w klasie fortepianu prof. Margerity Trombini-Kazurowej (1954) studiowała w państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w warszawie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (Sekcja Teorii), specjalizując się w kształceniu słuchu u prof. Wincentego Laskiego (dyplom w 1958 roku). Była wykładowcą kształcenia słuchu i czytania partytur na Wydziale Wychowania Muzycznego i Wydziale Wokalno-Aktorskim PWSM w Warszawie (1958–1991).
Jest autorką 235 publikacji muzycznych.
Publikacje książkowe to: Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980), Rozmowy z Marią Wieman (AMFC 1991 oraz Triangiel 2011), Rozmowy z muzykami (AMFC 1993, AMFC 1996), Wydział Wychowania Muzycznego we wspomnieniach jego absolwentów i pedagogów (AMFC 1998), W hołdzie zmarłym absolwentom i pedagogom Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (AMFC 1999), Wspomnienia o muzykach — absolwentach i pedagogach Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (nakład własny 2002). Jest współautorką (z Jadwigą Dzielską) Rozmów o kształceniu słuchu w szkole muzycznej II stopnia (AMFC 1992) oraz z Elżbietą Szewczyk podręcznika Uczmy się solfeżu (Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. 2004).
Artykuły metodyczne z dziedziny kształcenia słuchu, rocznicowe i okolicznościowe, recenzje podręczników i monografii muzycznych oraz niektóre wywiady i wspomnienia publikowane były w czasopismach: Informator Polskiej Sekcji ISME, Kwartalnik ISME, Poradnik Muzyczny, Przegląd Powszechny, Kultura, Ruch Muzyczny, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Życie Muzyczne, Słowo Powszechne, Twoja Muza oraz Aspiracje.
Do jej publikacji niemuzycznych należą wspomnienia o osobach bliskich, pedagogach z czasów gimnazjalnych, rodzinie oraz inne (26).
Była sekretarzem Zarządu Głównego Polskiej Sekcji ISME (1979–1983) oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego Informatora Polskiej Sekcji ISME (1979). W latach 1984–1993 pełniła funkcję sekretarze Zarządu Samodzielnego Koła SPAM w AMFC. Sprawowała w uczelni opiekę nad archiwum im. Stanisławy Raube (1977–1983).
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1983), honorową odznaką „Zasłużony działacz kultury” (1987) oraz Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” (2011).
Nagrody: Nagroda Rektora PWSM w Warszawie „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej” (1978), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki indywidualna II stopnia (1983), Nagroda Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu za Rozmowy z Marią Wieman, (1986), Nagroda zespołowa II stopnia (1991), Nagroda Rektora II stopnia (1992).

PUBLIKACJI MUZYCZNE
  1. Seminarium poświęcone pedagogice muzycznej Zoltana Kodaly’a (Warszawa 13–17 grudnia 1976). Informator ISME 1977, s. 1–7
  2. Przeszłość i teraźniejszość Wydziału Wychowania Muzycznego PWSM w Warszawie. Z prof. Stanisławą Raube rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1977, s. 11–22.
  3. Z nestorem pedagogów wychowania muzycznego w Polsce, Zasłużonym Nauczycielem PRL prof. Wincentym Laskim rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1978, s. 6–15.
  4. Z Lubomirem Stankiewiczem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1978, s. 50–57.
  5. Z prof. Lechem Miklaszewskim rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1978, s. 30–40.
  6. Z prof. Józefem Karolem Lasockim rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1979, s. 14–21.
  7. Jubileusz Wydziału Wychowania Muzycznego warszawskiej PWSM. Informator ISME 1977, s. 1–4.
  8. Rola kształcenia słuchu w studiach na Wydziale Wychowania Muzycznego PWSM. Informator ISME 1977, s. 13–21.
  9. Z Haliną Olszewską, prezesem warszawskiej „Lutni” i jej kierownikiem artystycznym Edwardem Jozajtisem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1979, s. 22–29.
10. O pracy Katedry Dyrygentury Chóralnej z doc. Józefem Bokiem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1979, s. 16–22.
11. Z Ireną Pfeiffer rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1979, s. 24–33.
12. Wychowanie muzyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w świetle obrad . Kongresu Upowszechniania Kultury Muzycznej. Informator ISME 1980, s. 1–7.
13. Z Feliksem Flisem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Informator ISME 1980, s. 12–18.
14. Wincenty Laski (1896–1980). Ruch Muzyczny 13/1980, s. 18.
15. Alicja Rutkowska (1927–1980). Ruch Muzyczny 25/1980, s. 18.
16. Stanisława Raube (1902–1980). Ruch Muzyczny 26/1980, s. 19.
17. Wincenty Laski — Zasłużony Nauczyciel PRL. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1980, s. 301–303.
18. Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1980, stron 104.
19. Alicja Rutkowska (1927–1980). Wychowanie Muzyczne w Szkole 1981 nr 2, s. 110–112.
20. Wspomnienie o Stanisławie Raube. Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1981, s. 314–316.
21. „Muzyka i ruch”. Rozmowa z Barbarą Turską. Poradnik Muzyczny 2/1981, s. 2–3.
22. Problematyka kształcenia słuchu w studiach na Wydziale Wychowania Muzycznego PWSM. Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1981, s. 157–162.
23. Stanisław Kazuro w 100-lecie urodzin (1882–1982). Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1982, s. 9–16.
24. Archiwum im. prof. Stanisławy Raube. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1982, s. 54-56.
25. Wydawnictwa fortepianowe pod redakcją Stanisławy Raube. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2/1982, s. 113–117.
26. „Żurawie”. Życie Muzyczne 7-8/1982.
27. Rozmowa z Marią Wieman. Kwartalnik ISME 1/1983, s. 16–23.
28. O improwizacji fortepianowej i rytmice mówi Szabolcs Esztenyi. Kwartalnik ISME 2/1983, s.18–40.
29. 85 rocznica urodzin prof. dr Stefana Śledzińskiego. Kwartalnik ISME 2/1983, s. 1–8.
30. Warszawski Chór Nauczycielski (z okazji 5-lecia). Życie Muzyczne 4/1983, s. 27–29.
31. Odnowienie doktoratu prof. dr. Stefana Śledzińskiego. Słowo Powszechne 28.I.1984 wyd. B.
32. Rozmowa z prof. dr Stefanem Śledzińskim. Kwartalnik ISME 3/1983, s. 1–11.
33. Dwudziestolecie Polskiej Sekcji ISME. Folder, 1984 (stron 10).
34. Rozmowa z prof. Krystyną Druszkiewiczową. Kwartalnik ISME 4/1983, s. 1–15.
35. Jubileusz Stefana Śledzińskiego. Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1984, s. 200 (doniesienie).
36. Wspomnienie o Henryku Sztompce. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/5/1984, s. 266–269.
37. „Emowiacy” wiecznie młodzi. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1985, s. 59–63; 2/1981, s. 110–112.
38. Rozmowa z prof. Feliksem Rączkowskim. Poradnik Muzyczny 3/1985, s. 1–3.
39. Rozmowa z prof. Feliksem Rączkowskim. Przegląd Powszechny 6/1985, s. 397-408.
40. „Żołnierz, muzyk, pedagog”. Rozmowa z prof. Stefanem Śledzińskim. Poradnik Muzyczny 3/1985, s. 1–3.
41. „Karola Kurpińskiego Dziennik Podróży 1823”. Poradnik Muzyczny 4/1985, s. 3–5.
42. „Opus Vitae” z prof. Tadeuszem Paciorkiewiczem. Poradnik Muzyczny 6/1985, s. 2–4.
43. „Ze Szczworyża do Paryża”. Rozmowa z prof. Feliksem Rączkowskim. Poradnik Muzyczny 7/1985, s. 5–7.
44. „Organiści i organmistrze”. O sztuce organowej w Polsce z perspektywy 60-Iecia działalności mówi prof. Feliks Rączkowski. Poradnik Muzyczny 11/1985, s. 2–4.
45. „Aes perenne”. Rozmowa z dr honoris causa prof. Kazimierzem Sikorskim. Poradnik Muzyczny 10/1985, s. 3–5.
46. „Słuchać to mało – trzeba słyszeć” Rozmowa z Hanną Lachertową. Poradnik Muzyczny 10/1985, s. 5.
47. „Nigdy nie mam wolnego czasu”. Rozmowa z prof. Marią Dziewulską. Poradnik Muzyczny 6/1986, s. 18–20.
48. „Kompozytor, pedagog, kolekcjoner”. Rozmowa z prof. Stanisławem Prószyńskim. Poradnik Muzyczny 7/1986, s. 16–19.
49. „Rozmowy z Marią Wieman”, maszynopis pracy nagrodzonej w konkursie Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu – maj 1986. II nagroda w dziale „Rozprawy Naukowe”.
50. „Podzwonne dla sekcji C Wydziału Wychowania Muzycznego AMFC w Warszawie”. Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 3/1986, s. 193-196.
51. Stanisława Raube. Polski Słownik Biograficzny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 127/1987, s. 648–649.
52. Stefan Śledziński o życiu i pracy. Część I. Ruch Muzyczny 16/1986, s. 3–6.
53. Stefan Śledziński o swoim życiu i pracy. Część II. Ruch Muzyczny 17/1986, s. 16–19.
54. „Najlepszym nauczycielem jest przyroda”. Rozmowa z Ludwikiem Kurkiewiczem. Ruch Muzyczny 22/1986, s. 13–15.
55. Rozmowa z Marią Wieman – z perspektywy półwiecza. Wychowanie w przedszkolu 7–8/1986, s. 420–426.
56. Professor Stefan Śledziński. A Reminiscence. Polish Music 3-4/1986, s. 44–53.
57. O działalności Instytutu Pedagogiki Muzycznej AMFC w Warszawie mówi Wojciech Jankowski. Ruch Muzyczny 8/1987, s. 6–7.
58. Śpiewnik dla chórów szkolnych (recenzja). Ruch Muzyczny 8/1987, s. 21–22.
59. „Chórmistrz”. Z Henrykiem Wojnarowskim rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Ruch Muzyczny 11/1987, s. 18–19.
60. „Jestem Wagą”. Z Reginą Smendzianką rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Kultura 2.IX.1987, s. 1–4.
61. „Barbara Cisowska nie żyje!”. Ruch Muzyczny 19/1987, s. 20.
62. 12 przykazań solfeżowych. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1987, s. 250–251.
63. „Moim życiem jest muzyka”. Z Haliną Czerny-Stefańską rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Kultura 20.I.1988, s. 13.
64. „Lubię prowadzić chór i uczyć”. Z doc. Andreą Jaworską rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Poradnik Muzyczny 1/1988, s. 4–6.
65. O niektórych problemach kształcenia słuchu w PSM II stopnia rozmawiają Jadwiga Dzielska i Zofia Peret-Ziemlańska. Poradnik Muzyczny 5/1988, s. 1,9,10,11.
66. Z nestorem polskich teoretyków muzyki prof. Franciszkiem Wesołowskim rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Poradnik Muzyczny 7-8/1988, s. 1–4.
67. O kształceniu słuchu melodycznego w PSM II stopnia rozmawiają Jadwiga Dzielska i Zofia Peret-Ziemlańska. Poradnik Muzyczny 10/1988, s. 21–23.
68. O kształceniu i pracy nauczycielek rytmiki. Z Marią Wieman rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1988, s. 320–327.
69. O kształceniu słuchu harmonicznego w PSM II stopnia rozmawiają Jadwiga Dzielska i Zofia Peret-Ziemlańska. Poradnik Muzyczny 1/1989, s. 1,16,17,18.
70. Rozmowy z Marią Wieman. I. Udany start. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1 /1989, s. 48–55.
71. Życie i działalność Janiny Mieczyńskiej w stulecie urodzin (1888-1988). Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1989, s. 56-64.
72. „Podręcznik muzyki dla szkół średnich. Ruch Muzyczny 2/1989, s. 23 (recenzja).
73. O problemach pianistyki. Rozmowa z Reginą Smendzianką. Poradnik Muzyczny 5/1989, s. 3–4.
74. Rozmowy z Marią Wieman. II. Okres okupacji hitlerowskiej i pierwsze lata powojenne (1939-1949). Wychowanie Muzyczne w Szkole 2/1989, s. 101–110.
75. Życie i działalność Janiny Mieczyńskiej (w stulecie urodzin). Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME 3/1988, s. 9–17.
76. Alicja Rutkowska. Polski Słownik Biograficzny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 137/1991, s. 210–211.
77. O problemach pianistyki. Rozmowa z Reginą Smendzianką. Cz. II. Poradnik Muzyczny 6/1989, s. 1-3.
78. Rozmowy z Marią Wieman. III. Praca w Polskim Radiu (1949–1971). Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1989, s. 164-172.
79. Nowy podręcznik muzyki dla szkoły średniej. Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1989, s. 231-240 (recenzja).
80. Rozmowy z Marią Wieman. IV. Pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1989, s. 231-240.
81. Rozmowy z Marią Wieman. V. Kontakty międzynarodowe. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1989, s. 357.
82. Rozmowy z Marią Wieman. VI. Publikacje (cz. I). Wychowanie Muzyczne w Szkole 1–2/1990, s. 47–52.
83. Rozmowy z Marią Wieman. VII. Publikacje (cz. II). Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1990, s. 115–121.
84. Rozmowy z Marią Wieman. VIII. Z perspektywy sześćdziesięciolecia. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1990, s. 163-173.
85. „Uwaga, szkoły!” Ruch Muzyczny 23/1989, s. 26 (recenzja).
86. Feliks Rączkowski we wspomnieniach. Ruch Muzyczny 27/1989, s. 3-6.
87. „Muzyka była zawsze i jest moją wielką radością”. Rozmowa z prof. Marią Kunińską-Opacką. Poradnik Muzyczny 4/1990, s. 8–10.
88. „Sześćdziesiąt lat umuzykalniania”. Mówi Maria Wieman. Ruch Muzyczny 17/1990, s. 2.
89. Profesor Wincenty Laski – nauczyciel kształcenia słuchu (wspomnienie w 10 rocznicę śmierci). Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1991, s. 172–179.
90. Profesor Ludwik Kurkiewicz kończy 85 lat! Wychowanie Muzyczne w Szkole 3/1991, s. 158-164.
91. Zarys życia i działalności Emila Jaques-Dalcroze’a. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1992, s. 212-222.
92. Wspomnienie o profesorze Stefanie Śledzińskim w piątą rocznicę śmierci. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1991, s. 267-272.
93. Rozmowy z Marią Wieman. AMFC. Warszawa 1991, stron 132.
94. Pieśń zawsze była manifestacją naszej tożsamości narodowej. O Śpiewniku polskim Marii Wacholc. Słowo Powszechne 12.VIII.1991 (recenzja).
95. Wspomnienie o Genowefie Sypkowej. Ruch Muzyczny 26/1991, s. 2.
96. Marzena Brzozowska-Kuczkiewicz „Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika”. Ruch Muzyczny 6/1992, s. 7 (recenzja).
97. Śpiewnik polski Marii Wacholc. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1992, s. 38-40 (recenzja).
98. Recenzja książki Marzeny Brzozowskiej-Kuczkiewicz „Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika”. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1992, s. 186-188.
99. Jadwiga Dzielska, Zofia Peret-Ziemlańska „Rozmowy o kształceniu słuchu”. AMFC, Warszawa 1992, stron 75.
100. O działalności pedagogicznej Ireny Dubiskiej w powojennym 40-leciu. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1993, s. 41-43.
101. Pierwszy z trzech potrzebnych tomów. Ruch Muzyczny 8/1993, s. 7 (recenzja).
102. Czytajmy nuty! „Słowo”. Dziennik Katolicki nr 33, 9.III.1993, s. 11 (recenzja).
103. Pierwszy z trzech potrzebnych tomów. Życie Muzyczne 5/6/1993, s. 20-21 (recenzja).
104. Olgierd Straszyński – Żołnierz Powstania Warszawskiego. Życie Muzyczne 7/8/1993, s. 40.
105. Rozmowy z muzykami. AMFC Warszawa 1993, stron 241.
106. Maria Wieman-Hilchenowa. Gazeta Wyborcza 12.X.1993.
107. „Drugi tom”. Ruch Muzyczny 24/1993, s. 7 (doniesienie).
108. Muzyka w życiu codziennym słuchaczy. Życie Muzyczne 3/4/1994, s. 38-40 (recenzja).
109. Drugi z trzech potrzebnych tomów. Życie Muzyczne 1/2/1994, s. 38-39 (recenzja).
110. Wspomnienie o Marii Wieman-Hilchenowej (1911-1993). Kwartalnik ISME 1/2/1994, s. 111-113.
111. Strofy walki i nadziei. Życie Muzyczne 7/8/1994, s. 1-3.
112. Jeszcze raz o Muzycznym Ognisku Wakacyjnym w Krzemieńcu. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1 1994, s. 193-198.
113. Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecza do czasów współczesnych. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1994, s. 240-241 (recenzja).
114. Krakowskie szkolnictwo muzyczne. Ruch Muzyczny 3/1995, s. 38 (recenzja).
115. Nowy podręcznik do kształcenia słuchu. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1995, s. 28-29 (recenzja).
116. Czytanie nut głosem. III. Życie Muzyczne 1/2/1995, s. 28-29 (recenzja).
117. Kazimierz Sikorski (1895-1995). Życie Muzyczne 3/4/1995, s . 22-25.
118. Śpiewnik polski. Życie Muzyczne 3/4/1995, s. 27-28 (recenzja).
119. Moje trzynaście lat z Kazimierzem Sikorskim. Wspomnienia Adeli Sikorskiej (opracowanie). Ruch Muzyczny 13/1995, s. 10-11-13
120. „Wiele pracy, pasji i trochę szczęścia” (1994). Wywiad z Mirą Goławską. Rozmowy z muzykami, AMFC Warszawa 1998, s. 53–62.
121. „Opera jest moja pasją” (1994). Wywiad z Romanem Węgrzynem (1994). Rozmowy z muzykami, AMFC Warszawa 1998, s. 206–218.
122. „Sztuka powinna być zabawką nie lepszą i nie gorszą od innych” (Witkacy: Sonata Belzebuba) (1993). Wywiad z Maciejem Witkiewiczem (1993). Rozmowy z muzykami, AMFC Warszawa 1998, s. 228, 239.
123. „Każda książka ma swoją historię”. Rozmowa z Magdaleną Stokowską. Ruch Muzyczny 16/1995, s. 12-13.
124. Profesor Kazimierz Sikorski (1895-1986). Wspomnienie w stulecie urodzin. Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1995, s. 175-186.
125. Podręcznik Marii Wacholc. Wychowanie Muzyczne w Szkole 5/1995, s. 227-228 (recenzja).
126. Lubię redagować książki o muzyce. Z Magdaleną Stokowską redaktorem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1/1996, s. 3-9.
127. „Kapłan, pedagog, kompozytor”, Słowo. Dziennik Katolicki 20 czerwca 1996 (recenzja).
128. Monografia o ks. Chlondowskim. Ruch Muzyczny 13/1996, s. 38 (recenzja).
129. Wspomnienie o prof. Józefie Karolu Lasockim. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2/1997, s. 79–83.
130. Stanisław Prószyński. Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna), 5 czerwca 1997.
131. Magdalena Stokowska. Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna), 19–20 lipca 1997.
132. Stefan Śledziński. Wspomnienie w stulecie urodzin. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 8 sierpnia 1997.
133. Józef Karol Lasocki. Wspomnienie w rocznicę śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 1 września 1997.
134. Alicja Rutkowska. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 27 listopada 1997.
135. Margerita Trombini-Kazuro. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 6 stycznia 1998.
136. Ludwik Kurkiewicz (1906–1998). Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 6 marca 1998.
137. Nie zapominajmy o solfeżu. Ruch Muzyczny 5/1998, s. 10–11.
138. Wincenty Laski (1896–1980). Wspomnienie w 18 rocznicę śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 28 kwietnia 1998.
139. Wiktor Chrapowicki. Wspomnienie w 67 rocznicę śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 13 maja 1998.
140. Jubileusz Wydziału. Ruch Muzyczny 8/1998, s. 5–6.
141. Henryk Sztompka. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 16 czerwca 1998.
142. Hanna Lachertowa. Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna). 25 czerwca 1998.
143. Wspomnienie o szkole na Profesorskiej. „50 lat Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie”. Warszawa 1996, s. 106–107.
144. Rozmowy z muzykami (wydanie II rozszerzone). AMFC Warszawa 1998, stron 269.
145. Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie we wspomnieniach jego absolwentów i pedagogów. AMFC Warszawa 1998, stron 217.
146. Zostałam dziekanem ze społecznego wyboru. Rozmowa z Hanną Piliczową. Wydział Wychowania Muzycznego AMFC w Warszawie we wspomnieniach jego absolwentów i pedagogów, AMFC Warszawa 1998, s. 160–170.
147. Między sztuką a powinnością. Rozmowa z prof. Ryszardem Zimakiem. Wydział Wychowania Muzycznego AMFC we wspomnieniach jego absolwentów i pedagogów. AMFC Warszawa 1998, s. 207–217.
148. Kazimierz Sikorski. Wspomnienie (1895–1986). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 3 września 1998.
149. Feliks Rączkowski. Wspomnienie (1906–89). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 12-13 września 1998.
150. Stanisława Raube. Wspomnienie (1902–1980). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 9 listopada 1998.
151. Tomasz Sikorski. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14–15 listopada 1998.
152. Olgierd Straszyński. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 8 listopada 1998.
153. Tadeusz Paciorkiewicz. Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18 stycznia 1999.
154. Antoni Szaliński. Wspomnienie (1925–1997). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 27 stycznia 1999.
155. Bronisław Rutkowski (1898–1964). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 17 marca 1999.
156. Irena Dubiska. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 19 marca 1999.
157. Teodor Zalewski. Wspomnienie (1897–1985). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 kwietnia 1999.
158. Stanisław Kazuro i Wincenty Laski – twórcy Wydziału Nauczycielskiego (Wychowania Muzycznego). AMFC Warszawa 1998, s. 17-26.
159. Stokłosy tańczą i śpiewają; Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/1999, s. 186–88 (recenzja).
160. Wiktor Weinbaum (1915–99). Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 17 maja 1999.
161. Antonina Wozaczyńska (1908–1979). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 2 lipca 1999.
162. Wiktor Weinbaum (1915-99) — notka do programu koncertu w TiFC-u 9 maja 1999.
163. Jerzy Lefeld. Wspomnienie w 19. rocznicę śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 7–8 sierpnia 1999.
164. Piotr Maszyński (1855–1934). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 3 września 1999.
165. W hołdzie zmarłym absolwentom i pedagogom Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. AMFC Warszawa 1999, stron 104.
166. Feliks Rybicki (1899–1978). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 29 października 1999.
167. Aleksander Jarzębski. Wspomnienie w 37 rocznicę śmierci (1910–62). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18-19 grudnia 1999.
168. Stanisław Kazuro. Wspomnienie (1882–1961). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 22 grudnia 1999.
169. Lubomir Stankiewicz. Wspomnienie (1912–1988). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 26 stycznia 2000.
170. Kazimierz Wiłkomirski (1900–1995). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 7 marca 2000.
171. Wawrzyniec Żuławski. Wspomnienie (1916–1995). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 9 marca 2000.
172. Maria Wiłkomirska. Wspomnienie (1904–95). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 10 maja 2000.
173. Faustyn Kulczycki. Wspomnienie (1894–1960). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 1 czerwca 2000.
174. Helena Dorabialska. Wspomnienie (1895–1944). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 września 2000.
175. Zenon Bąkowski. Wspomnienie (1920–92). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 20 października 2000.
176. Benedykt Górecki. Wspomnienie (1899–1980). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 27 października 2000.
177. Zofia Kielanowska. Wspomnienie w dziesiątą rocznicę śmierci (1909-90). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 17 listopada 2000.
178. Seweryn Śnieckowski. Wspomnienie (1892–1958). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 27 listopada 2000.
179. Zenon Brzewski. Wspomnienie w siódmą rocznicę śmierci (1923–95). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 15 grudnia 2000.
180. Tadeusz Wituski. Wspomnienie (1911–94). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 2 lutego 2001.
181. Aleksander Junowicz. Wspomnienie (1876–1954). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 2 lutego 2001.
182. Henryk Bartnikowski. Wspomnienie (1903–85). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 lutego 2001.
183. Kazimierz Jurdziński. Wspomnienie (1885–1970). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 17 kwietnia 2001.
184. Stanisław Nawrot. Wspomnienie (1885–1970). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18 kwietnia 2001.
185. Maciej Zalewski. Wspomnienie (1925–70). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 28-29 kwietnia 2001.
186. Zofia Lazarewicz. Wspomnienie (1910–75). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 28 maja 2001.
187. Mieczysław Szaleski. Wspomnienie (1891–1958). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 5 czerwca 2001.
188. Halina Słonicka. Wspomnienie (1931–2000). Gazeta Wyborcza (Stołeczna). 23 lipca 2001.
189. Genowefa Sypkowa. Wspomnienie (1922–91). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 8 sierpnia 2001.
190. Magdalena Haltferowa. Wspomnienie (1907–84). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 29 sierpnia 2001.
191. Zofia Adamska. Wspomnienie (1903–88). Gazeta Wyborcza (Stołeczna). 18 września 2001.
192. Jan Szwech. Wspomnienie (1894–1958). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18 września 2001.
193. Krystyna Szczepańska. Wspomnienie (1917–86). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 17 stycznia 2002.
194. Wspomnienia o muzykach — absolwentach i pedagogach Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. Warszawa 2002, stron 176 (nakład własny).
195. Alina Bolechowska (1924-2002), Życie Warszawy 4 marca 2003.
196. Michał Sulej (1928–2002). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18 marca 2003.
197. Edmund Kossowski (25.X.1920 – 13.VI.2002). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14–15 czerwca 2003.
198. Zofia Vogtman (7.V.1921 – 8.V.2003). Pożegnanie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 25 lipca 2003.
199. Halina Ciołkosz-Łupinowa (1931-2003). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 11 lutego 2004.
200. Eugenia Umińska (1910–1980). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 11 lutego 2004.
201. „Od stypendium do medalu”. Z Urszulą Smoczyńską rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Ruch Muzyczny nr 6/2004 s. 18-19.
202. Zofia Peret-Ziemlańska, Elżbieta Szewczyk. „Uczmy się solfeżu”. Kraków 2004 PWM S.A., stron 151.
203. Pamiętajmy o Profesorze Wincentym Laskim. AMFC Warszawa 2005, stron 132.
204. Partytura jak książka. Recenzja książki „Nauka czytania partytur” Hanny Piliczowej. Twoja Muza 2005 nr 2.
205. 25 lat na scenach operowych. Z Joanną Cortés rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska, Twoja Muza 2005 nr 5.
206. Maria Kunińska-Opacka. Wspomnienie (1918–2005). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 18 I 2006.
207. Maria Dziewulska (1909–2006). Twoja Muza 2006 nr 5.
208. Kształcenie słuchu nie jest przedmiotem. Z Jadwigą Dzielską rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska, Twoja Muza 2006 nr 6.
209. Z dziejów Wydziału Edukacji Muzycznej. W: „Jubileusz 80-lecia Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie”, 3 marca 2007, s. 3–7.
210. Kronika Jubileuszowa SPAM. ZG SPAM Warszawa 2006. 15 notek biograficznych s. 127–144.
211. O nowych podręcznikach do kształcenia słuchu. Rozmowa z Marią Wacholc, Ruch Muzyczny 2007 nr 9, s. 37–38.
212. 80 lat Wydziału Edukacji Muzycznej. Twoja Muza 2007 nr 4, s. 10–11.
213. Poświęciłam się muzyce. Z prof. Marią Wacholc rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska, Twoja Muza 2007 nr 5, s. 55–57.
214. Działalność artystyczna i pedagogiczna Kazimierza Sikorskiego (Donum Natalicum studia Thaddaeo Przybylski Octogenario dedicata), Musica Iagellonica Kraków 2007, s. 345-360.
215. Wojciech Łukaszewski (1936–1978). Twoja Muza 2008/2009 nr 6, s. 17,19.
216. „50 lat minęło”. Z profesorem Kazimierzem Gierżodem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska, Aspiracje 2008/2009, s. 44–49.
217. „Historia nagrań to muzyczna archeologia”, Mówi Katarzyna Janczewska-Sołomko w rozmowie z Zofią Peret-Ziemlańską. Ruch Muzyczny 2009 nr 2 s. 16–17 i „O Leksykonie polskich muzyków pedagogów”, s. 16-17.
218. Maria Wieman. Odkurzona perełka. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2009 nr 1, s. 61-62.
219. Nowy podręcznik metodyczny do kształcenia słuchu (recenzja). Twoja Muza 2009 nr 5, s. 61–62 (recenzja).
220. Autorytet, przyjaciel, terapeuta. Z profesor Violettą Bielecką rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska. Aspiracje, jesień 2009, s. 50–53.
221. Czuję się potrzebna i kocham moją pracę. Rozmowa z prof. Violettą Bielecką (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
222. Żołnierz, artysta, pedagog. Rozmowa z prof. Juliuszem Pietrachowiczem (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
223. Piszę muzykę, która gra w mojej duszy. Rozmowa z prof. Benedyktem Konowalskim (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
224. Z perspektywy półwiecza. Rozmowa z prof. Reginą Smendzianką (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
225. Lubię robić coś pożytecznego. Rozmowa z prof. dr Marią Wacholc (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
226. Zasłużony dla Uczelni i dla Chopina. Rozmowa z prof. Kazimierzem Gierżodem (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
227. Pierwszy rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Rozmowa z prof. Stanisławem Moryto (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
228. Między sztuką a powinnością. Rozmowa z prof. Ryszardem Zimakiem (w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).
229. Rozmowy z Marią Wieman. Triangiel 2011, stron 136.
230. „Nowoczesna dydaktyka”. Rozmowa z Marią Ćwiklińską. Twoja Muza IV-V 2012 nr 2, s. 71–72.
231. Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia — tom I prof. Marii Wacholc. Twoja Muza 2012 nr 2, s. 108-109 (recenzja).
232. Hanna Piliczowa (1927–2012). Pożegnanie Gazeta Wyborcza (Stołeczna), 7 maja 2012.
233. Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia — tom II prof. Marii Wacholc. Twoja Muza 2013 nr 1, s. 94 (recenzja).
234. Nowoczesna dydaktyka. Rozmowa z Małgorzatą Rogozińska. Twoja Muza 2013 nr 1, s. 91-92.
235. Żołnierz, Artysta, Pedagog. Z Profesorem Juliuszem Pietrachowiczem rozmawia Zofia Peret-Ziemlańska, SIGMA, Skierniewice 2015, stron 95.

PUBLIKACJE NIEMUZYCZNE
  1. Wspomnienie o „Srebrnej Pani”. Wiadomości Skierniewickie 2 października 1986.
  2. Działalność placówek kulturalnych w Skierniewicach w okresie 20-lecia międzywojennego. „Siódma Prowincja”. Kwartalnik Kulturalny Piotrkowskiego, Sieradzkiego, Skierniewickiego 1/1998.
  3. Roman Peret (1903-96). Wspomnienie w dwa lata po śmierci. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 9 lutego 1998.
  4. Stefania Sulińska-Ładowa (1907–92).Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 10 lutego 1998.
  5. Piotr Łada (1905–92). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 26 lutego 1998.
  6. Pensja Bronisławy Kuczyńskiej w Skierniewicach. „Wspomnienia wychowawców, absolwentów i wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących. Skierniewice. 18-19 września 1999, s. 19–23.
  7. Janina Twarowska (1883–1965). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 1 października 1999.
  8. Władysław Strakacz (1881-1951). Wspomnienie Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 22 października 1999.
  9. Olga Liskowa (1896–1977). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 3 grudnia 1999.
10. Anatoliusz Tarnowski (1896–1952). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 9 grudnia 1999.
11. Franciszek Filipski. Wspomnienie (1893-1944). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 5 kwietnia 2000.
12. Roman Peret. Wspomnienie w 100 rocznicę urodzin. Życie Warszawy 6 czerwca 2003.
13. Franciszek Krawczyk. Wspomnienie (1901-97). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 czerwca 2000.
14. Dr Roman Peret. Wspomnienie w 100 rocznicę urodzin (1903-2003). Informator Tygodniowy Skierniewic, 28 marca 2003.
15. Ida Lombard-Iwicka (1892-1959).Wspomnienie. Życie Warszawy 6 stycznia 2004.
16. Ida Pietlicka (1913-76). Wspomnienie. Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 23 marca 2004.
17. Józef Pietlicki. Wspomnienie (1905-97). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 19 maja 2004.
18. Ida Lombard-lwicka. Wspomnienie (1892-1959). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 3-4 lipca 2004.
19. „Zachowajmy ich w pamięci”. W hołdzie zasłużonym nauczycielom i działaczom Skierniewic. Warszawa 2004, stron 54 (nakład własny).
20. „Zachowajmy ich w pamięci”. W hołdzie zasłużonym nauczycielom Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Warszawa 2004, stron 36 (nakład własny).
21. Antoni Łapszewicz. Wspomnienie (1915-2005). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 lutego 2006.
22. Bolesław Ruśkiewicz. Wspomnienie (1896-1938). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 27 marca 2006.
23. Tomasz Ruśkiewicz. Wspomnienie (1867-1926). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 6 kwietnia 2006.
24. Edward Lech, Wspomnienie (1923-2009). Gazeta Wyborcza (Stołeczna) 14 września 2009.
25. Życie i działalność prof. zw. dr hab. n. med. Światosława Ziemlańskiego w dokumentach z domowego archiwum. SIGMA, Skierniewice 2015, stron 368.