MARCIN ŁUKASZ MAZUR jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 roku). W 2009 roku uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Działalność dyrygencką rozpoczął w 1985 roku. Prowadził m.in.: chóry Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Warszawie (1985–1996), Orkiestrę im. A. Corellego w Bielsku Białej, chór i orkiestrę PPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, Chór Filharmonii Gran Canarii w Las Palmas – Hiszpania (1998–2000). Od 2000 pracuje z Grodziskim Chórem Bogorya.

Z chórami LUTNI i z Grodziskim Chórem Bogorya występował wielokrotnie w Polsce i za granicą, zdobywając około czterdziestu nagród na konkursach chóralnych i dokonując prawykonań współczesnej muzyki chóralnej (Kurta Bikkembergsa, Krzysztofa Dziermy, Andrzeja Hundziaka, Andrzeja Koszewskiego, Mariana Sawy, Wilbura Skeelsa, Romualda Twardowskiego).

Z chórem Filharmonii Gran Canarii przygotował kilka wielkich form wokalno-instrumentalnych, m.in. Bacha (Pasję wg św. Jana i Magnificat), Lloyda-Webbera (Jesus Christ Superstar), Mozarta (operę Don Giovanni), Schuberta (Mszę Es-dur) oraz operę dziecięcą Brundibar Hansa Krasy.

Występował w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Niemczech, Portugalii, Słowenii, na Słowacji, w Szwecji i we Włoszech.

Marcin Łukasz Mazur skomponował kilkanaście utworów chóralnych, oraz opracował kilkadziesiąt pieśni ludowych – głównie kolęd – na różne rodzaje chórów. Część tych utworów doczekała się publikacji w wydawnictwach: Triangiel, WSiP, PWM, Cantus Quercus Press, Edition Ferrimontana, Wychowanie Muzyczne w Szkole. Był współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego Triangiel.

WŁODZIMIERZ SOŁTYSIK – muzykolog, wokalista i dyrygent. Współpracował z wieloma chórami (m.in.: Chór mieszany Cantio Polonica, Chór Kameralny WTM Ars Antiqua, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego) i zespołami muzyki dawnej (m.in.: Zespół Instrumentów Dawnych WTM Ars Nova, orkiestra barokowa Concerto Polacco, zespół Bornus Consort, kwartet wokalny Vox Humana, zespół chorałowy Ars Choralis).

W 1988 roku założył Zespół Kameralny Cantus Firmus, z którym dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia i TV, oraz nagrań na płytach CD (m.in. pierwsze nagranie cyfrowe psalmów Mikołaja Gomółki, a także pierwsze nagranie płytowe jednego z największych dzieł polskie­go baroku – Conductus funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego).

Koncertował w wielu krajach Europy oraz w USA i w Kanadzie. Współpracował z czołowymi polskimi śpiewakami i orkiestrami, wykonującymi muzykę baro­ku. Ma w swoim dorobku artystycznym (jako solista, kameralista i dyrygent) nagrania kilkuset utwo­rów dla Polskiego Radia oraz dwadzieścia płyt CD, obejmu­jących dzieła od średniowiecza do XX wieku, a także muzykę filmową i teatralną.

W latach 1986–92 współpracował – jako recenzent i sprawozdawca – z „Ruchem muzycznym” i „Życiem muzycznym”.

W 1991 roku został współzałożycielem Wydawnictwa Muzycznego Triangiel. Jest autorem wielu antologii zawierających utwory wokalne (m.in. Negro Spirituals, kolędy, kanony, madrygały) oraz podręczników do muzyki. Opracował i po raz pierwszy opubliko­wał szereg dzieł znanych kompozytorów, m.in. motety Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i kanony Stani­sława Moniuszki.