BLANKA ŁUKOMSKA-ŚWIEGOCKA — pianistka, kompozytorka, poetka. Związana jest od dziecka z Warszawą i muzyką. Uzyskała dyplom Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Podjęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Połączyła obie dziedziny — sztukę i filozofię, wykładając przez wiele lat filozofię w Akademii Muzycznej.

Hojnie obdarza swoimi umiejętnościami dzieci, młodzież i dorosłych, ucząc muzyki. Długie lata spędziła na pomaganiu i leczeniu muzyką dzieci niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą. Tam poznała, jak wielką i zwycięską moc ma muzyka nad chorobą. Swoje zdolności ofiarowuje dziś w działaniach charytatywnych i społecznych. Kiedyś tworzyła kluby „dobrej” muzyki, jeździła z pogadankami o „nowej” muzyce w odległe rejony Polski, zorganizowała chór uczniowski i nauczycielski w grodziskiej szkole koncertujący m.in. w kościołach i w Pałacu Prymasowskim.

Obecnie działa w wolontariacie dla dzieci zaniedbanych. Jednocześnie uczy w Szkole Muzycznej I i II st., prowadzonej przez pasjonatów edukacji muzycznej Monikę i Bartłomieja Budzyńskich w Józefowie pod Warszawą. Swoje twórcze potrzeby realizuje komponując utwory, hymny, pieśni religijne i piosenki dla dzieci. Rezultatem twórczych inspiracji jest autorski tomik piosenek wydany w 2010 roku w Nowym Jorku Piosenki dla Lenki – zabawy muzyczne. Niedawno ukazały się Kołysanki dla Kingi i Hanki, w planach jest zbiór pieśni religijnych. Słowo inspiruje ją do pisania wierszy — ma w planie wydanie tomiku poezji.

Za osiągnięcia pedagogiczne Blanka Łukomska-Świegocka została uhonorowana w 2005 roku Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Polski.