MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI — pianista, pedagog, kompozytor. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie w klasie fletu Bogumiły Tęczy (dyplom w 1990 roku) oraz w klasie fortepianu Zofii Miller (dyplom w 1991 roku). W latach 1991–96 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. prof.: Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda Wolanina (dyplom z wynikiem celującym 1996). Kształcił się ponadto w klasie kameralistyki fortepianowej Bogny Hałacz. W 2005 roku uzyskał w AMFC stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce.
Jako pedagog pracował w latach 1996–2013 w specjalności Muzykologia Kościelna (później Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2011 pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jako pianista prowadzi działalność koncertową, występując zarówno jako solista, jak i kameralista. W repertuarze ma dzieła fortepianowe m.in. takich kompozytorów jak: Grażyna Bacewicz, Witold Lutosławski, Feliks Nowowiejski, Piotr Perkowski, Marian Sawa, Kazimierz Serocki, Karol Szymanowski, Romuald Twardowski.
Nagrał wiele płyt kompaktowych z muzyką polską. Dwupłytowy album z utworami Lessla uzyskał w 2000 nominację do Nagrody „Fryderyk ’99”, natomiast płyta z utworami Perkowskiego została w 2003 uhonorowana Nagrodą „Fryderyk 2002” w kategorii „muzyka solowa”.
W dorobku naukowym ma cztery książki, kilkadziesiąt opublikowanych artykułów w zeszytach naukowych Akademii Muzycznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Częstochowie oraz w czasopismach, a także ponad 300 artykułów popularnonaukowych publikowanych na łamach czasopism muzycznych.
Jest redaktorem naczelnym rocznika „Musica Sacra Nova”.