ROBERT LAWRENCE – dyrygent, wokalista i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury chóralnej prof. Antoniego Szalińskiego (dyplom z wyróżnieniem w 1992 roku), artysta Chóru Filharmonii Narodowej, dyrygent Chóru ZPSM im. F. Chopina i chóru kameralnego Collegium Vocale Bednarska, założyciel i kierownik artystyczny Kameralnego Zespołu Wokalnego Favola in Musica.

Jako solista-wokalista współpracował z Warszawską Operą Kameralną, a także z czołowymi polskimi zespołami muzyki dawnej, m.in. Cantus Firmus, Concerto Polacco, Ars Nova, Il Canto. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich, kształcąc się pod kierunkiem wybitnych specjalistów, takich jak: Jessica Cash, Evelyn Tubb, Howard Arman, Michael Fields, Andrew King, Philip Lawson, Jonathan Wainwraight czy słynny brytyjski zespół wokalny The King’s Singers.

Z Kameralnym Zespołem Wokalnym Favola in Musica koncertował w całym kraju i za granicą, zdobywając sympatię publiczności oraz pochlebne recenzje fachowej krytyki muzycznej. Dla firmy Megavox nagrał materiał dźwiękowy na płytę CD z renesansowymi pieśniami miłosnymi a cappella i z towarzyszeniem lutni.

Za działalność dyrygencką Robert Lawrence został uhonorowany wyróżnieniem i nagrodą Katedry Dyrygentury Chóralnej warszawskiej Akademii Muzycznej, a także nagrodą indywidualną I stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

WŁODZIMIERZ SOŁTYSIK – muzykolog, wokalista i dyrygent. Współpracował z wieloma chórami (m.in.: Chór mieszany Cantio Polonica, Chór Kameralny WTM Ars Antiqua, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego) i zespołami muzyki dawnej (m.in.: Zespół Instrumentów Dawnych WTM Ars Nova, orkiestra barokowa Concerto Polacco, zespół Bornus Consort, kwartet wokalny Vox Humana, zespół chorałowy Ars Choralis).

W 1988 roku założył Zespół Kameralny Cantus Firmus, z którym dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia i TV, oraz nagrań na płytach CD (m.in. pierwsze nagranie cyfrowe psalmów Mikołaja Gomółki, a także pierwsze nagranie płytowe jednego z największych dzieł polskie­go baroku – Conductus funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego).

Koncertował w wielu krajach Europy oraz w USA i w Kanadzie. Współpracował z czołowymi polskimi śpiewakami i orkiestrami, wykonującymi muzykę baro­ku. Ma w swoim dorobku artystycznym (jako solista, kameralista i dyrygent) nagrania kilkuset utwo­rów dla Polskiego Radia oraz dwadzieścia płyt CD, obejmu­jących dzieła od średniowiecza do XX wieku, a także muzykę filmową i teatralną.

W latach 1986–92 współpracował – jako recenzent i sprawozdawca – z „Ruchem muzycznym” i „Życiem muzycznym”, od 1991 roku współpracuje – jako autor i redaktor – z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi.

W 1991 roku został współzałożycielem Wydawnictwa Muzycznego Triangiel. Jest autorem wielu antologii zawierających utwory wokalne (m.in. Negro Spirituals, kolędy, kanony, madrygały) oraz podręczników do muzyki. Opracował i po raz pierwszy opubliko­wał szereg dzieł znanych kompozytorów, m.in. motety Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i kanony Stani­sława Moniuszki.