WITOLD JAROSIŃSKI — muzyk, kompozytor, aranżer, instrumentalista, pedagog. Jest absolwentem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie akordeonu.
Od 1987 roku pełni funkcję kierownika muzycznego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, stając się współtwórcą jego repertuaru, prezentującego folklor większości regionów Polski. W tym czasie wraz z zespołem wziął udział w niezliczonej ilości koncertów, ukazując piękno polskiego tańca i muzyki ludowej widzom w kraju i za granicą. W zespole Uniwersytetu Warszawskiego pracuje niezmiennie do dnia dzisiejszego w znaczący sposób przyczyniając się do odnoszonych przezeń sukcesów i osiągnięć artystycznych. Jako pedagog-instrumentalista, kształci wciąż nowe pokolenia muzyków, zaszczepiając w nich zrozumienie i zamiłowanie do piękna tej części dziedzictwa narodowego, jaką jest muzyka ludowa.
Jest twórcą wielu opracowań muzycznych pieśni i tańców różnych regionów Polski, nie tylko w swoim macierzystym zespole, ale również w kilkunastu zespołach folklorystycznych na terenie całego kraju.
Jego nowatorskie rozwiązania w opracowaniach muzycznych melodii ludowych oraz wysoki kunszt wykonawczy zespołu muzycznego „Warszawianka” niejednokrotnie spotkały się z przychylnym odbiorem. Doceniono je dwa razy z rzędu przyznając I nagrodę na festiwalu muzyki ludowej w Jaśle oraz podczas Eurofolku w Sanoku. Witold Jarosiński został również odznaczony specjalną nagrodą „Szczebel do kariery” od Fundacji Kultury Wsi.
Jest założycielem Kameralnej Orkiestry Folklorystycznej, której celem jest ukazywanie bogactwa polskiej muzyki ludowej i propagowanie kultury ludowej w środowiskach akademickich (jej członkami są muzycy pracujący na co dzień z tak renomowanymi orkiestrami, jak Filharmonia Narodowa, Sinfonia Varsowia, Polska Orkiestra Radiowa oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina).
W marcu 1996 roku Uchwałą Prezydium Stowarzyszania został powołany do Rady Ekspertów Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. — Organizatora festiwali folklorystycznych na całym świecie, poszerzając w ten sposób elitarne grono specjalistów i znawców sztuki ludowej. Jako członek Rady Ekspertów Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. od wielu lat jest jurorem przeglądów oraz konkursów folklorystycznych organizowanych na terenie całego kraju.
Jest autorem lub współautorem szeregu wydawnictw fonograficznych. Od kilku lat współpracuje z WSiP, komponując oraz aranżując piosenki do podręczników tego Wydawnictwa. Współpracuje również z Teatrem Żydowskim oraz Teatrem Ateneum. Jako aranżer i instrumentalista uczestniczy w nagraniach zleconych przez producentów filmowych. 
Jest współzałożycielem i członkiem Kwartetu Premiera, którego repertuar obejmuje szeroko pojętą muzykę etniczną opartą na folklorze bałkańskim, cygańskim czy żydowskim, jak również piosenki francuskie, włoskie, oraz polskie utwory lat 20. i 30., należące dziś do kanonu muzyki retro.
Jest również założycielem i dyrektorem artystycznym działającej do 2007 roku Evergreen Orchestra, nawiązującej w swym założeniu do tradycji orkiestr tanecznych Benny Goodmana i Glenna Millera. Repertuar orkiestry to muzyka swingowa, standardy jazzowe, ale też i polskie przeboje lat 50., 60. i 70. Szczególne miejsce w repertuarze orkiestry zajmuje folklor dawnej Warszawy oraz piosenki popularne w stolicy, pochodzące z okresu przed- i powojennego.
Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.
Znaczące miejsce w jego życiu pedagogicznym zajmuje praca z dziećmi w wieku przedszkolnym. Od 2009 roku prowadzi zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne w warszawskich przedszkolach.
W 1997 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki dyplomem uznania za zasługi w upowszechnianiu kultury. W roku 2002 otrzymał z rąk Ministra Kultury i Sztuki odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W czerwcu 2007 roku w uznaniu za „komponowanie i aranżacje muzyczne” uhonorowano go Medalem Uniwersytetu Warszawskiego nadanym mu przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 2012 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.