ALEKSANDRA DUDEK — nauczyciel dyplomowany z długoletnią praktyką pedagogiczną obejmującą uczniów o szerokim przedziale wiekowym: od trzeciego roku życia — rytmika dla dzieci niedosłyszących w przedszkolu integracyjnym, do trzydziestego roku życia — metodyka nauczania muzyki w pomaturalnym Studium Nauczycielskim. Audycji muzycznych w PSM I stopnia uczy od 1978 roku.

Autorka publikacji: na temat muzycznego folkloru pienińskiego (rocznik popularnonaukowy Prace Pienińskie, t. 13–17), Wystawy i muzea w Polsce związane z muzyką i muzykami (Wychowanie muzyczne w szkole), Z dziejów szkoły muzycznej w Gliwicach 1945–2005 (wyd. własne), Materiały do dziejów szkoły muzycznej w Gliwicach (Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. XX).