MICHAŁ DĄBROWSKI — organista, dyrygent i kompozytor. Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego oraz Wydział Instrumentalny w klasie organów prof. Józefa Serafina w warszawskiej PWSM. Uczestniczył w międzynarodowych konkursach organowych w Chartres i Pradze. Podczas konkursu improwizacji organowej w ramach „Internazionale Orgeltage in Muensterland” w roku 1979 zdobył II nagrodę.

Od 1979 roku kieruje Chórem Akademickim SGGW, wraz z którym wykonał szereg wielkich form oratoryjnych, m.in: MagnificatPasję wg św. Jana i Mszę h-moll Bacha, Requiem Mozarta, Ein Deutsches Requiem Brahmsa. Od 1983 roku równolegle pełni obowiązki organisty Kościoła św. Krzyża, skąd w każdą niedzielę Polskie Radio transmituje msze święte.

W latach 1982–2005 związany był współpracą artystyczną ze znakomitą polską śpiewaczką Stefanią Woytowicz, wraz z którą wystąpił m.in. na specjalnym koncercie dedykowanym Janowi Pawłowi II w Castel Gandolfo. Michał Dąbrowski dokonał prawykonań utworów kompozytorów polskich: Henryka Mikołaja Góreckiego, Bolesława Woytowicza, Andrzeja Kurylewicza i Mariana Sawy.

Jest organizatorem spotkań chórów pod nazwą „Cantate Domino”, które odbywają się od 1984 roku co dwa lata w kościele Nawiedzenia NMP w Warszawie. Sprawuje również kierownictwo muzyczne cyklu koncertów „Musica Sacra” w Kościele św. Krzyża.

Od października 2000 wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku improwizację organową i grę liturgiczną.

Wielu spomiędzy 25 dotychczasowych absolwentów jego klasy pełni odpowiedzialne funkcje organistów, istotnych dla kultury muzycznej światyń, m.in. Archikatedry św. Jana i Katedry Polowej W.P. w Warszawie, Bazyliki Katedralnej w Białymstoku, Sanktuarium w Świętej Lipce, Katedry w Częstochowie.

Wraz z Chórem Akademickim SGGW jest zdobywcą licznych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych.

Koncertuje w kraju i za granicą. Jako organista i dyrygent dokonał nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych i filmowych.