MARIA ĆWIKLIŃSKA — kompozytor, teoretyk muzyki, starszy wykładowca w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Ukończyła teorię muzyki i kompozycję w klasie prof. Floriana Dąbrowskiego. Prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Wychowania Muzycznego (1996–1999) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki poznańskiej Akademii Muzycznej (2002–2008). Wykłada m.in. kształcenie słuchu, harmonię, improwizację fortepianową. Jest współautorką 6-częściowego cyklu podręczników pt. Dyktanda elementarne, podręcznika dla dzieci Elementarz solfeżowy oraz programu komputerowego do kształcenia słuchu muzycznego Amabile.

Ważniejsze kompozycje:
Etiuda na kontrabas solo,
Błękitna kolęda na chór mieszany / głos z fortepianem (III nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Będzin 1997),
Maryja Czysta Dziewice na głos solowy i chór,
Amusement sonore na chór żeński,
Ghiribizzo per flauto solo,
In Minor Mood na gitarę,
Inventio na klawesyn solo.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia:
Medal Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki „Pro Sinfonika” (1983)
Brązowy Krzyż Zasługi (1995)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)
Nagrody Rektorskie II i III stopnia (1991, 2006, 2008)
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2008)