MARIA ĆWIKLIŃSKA — kompozytor, teoretyk muzyki, starszy wykładowca w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Ukończyła teorię muzyki i kompozycję w klasie prof. Floriana Dąbrowskiego. Prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Wychowania Muzycznego (1996–1999) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki poznańskiej Akademii Muzycznej (2002–2008). Wykłada m.in. kształcenie słuchu, harmonię, improwizację fortepianową. Jest współautorką 6-częściowego cyklu podręczników pt. Dyktanda elementarne, podręcznika dla dzieci Elementarz solfeżowy oraz programu komputerowego do kształcenia słuchu muzycznego Amabile.

Ważniejsze kompozycje:
Etiuda na kontrabas solo,
Błękitna kolęda na chór mieszany / głos z fortepianem (III nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Będzin 1997),
Maryja Czysta Dziewica na głos solowy i chór,
Amusement sonore na chór żeński,
Ghiribizzo per flauto solo,
In Minor Mood na gitarę,
Inventio na klawesyn solo.

MAŁGORZATA ROGOZIŃSKA — pedagog, autorka podręczników. Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W latach 1981–2011 była nauczycielką kształcenia słuchu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie oraz muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym. Od 1995 roku prowadzi Prywatną Szkołę Muzyczną I stopnia im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie. Wykłada metodykę nauczania kształcenia słuchu na Podyplomowych Studiach Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi seminaria i konferencje metodyczne dla nauczycieli kształcenia słuchu.

Wspólnie z Marią Ćwiklińską napisała cykl podręczników pt. Dyktanda elementarne dla klas I–VI szkół muzycznych I stopnia. Obejmuje on podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ucznia oraz płytę z nagraniami dyktand dla każdej z sześciu klas.