Śpiewam i komponuję, kl. I

Ćwiczenia pomocnicze do kształcenia słuchu, zeszyt I. (2009)

Kategoria: Materiały pomocnicze

nr kat.: TRG K24a, cena: 12.00 zł, autor: Maria WACHOLC

Zeszyt ucznia do kształcenia słuchu harmonicznego dla klasy I. Znajduje się tu zapis niektórych ćwiczeń harmonicznych dla ucznia, niezbędny do ich wykonania.

Książka pomocnicza zalecona do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: Barbary Stencel, Małgorzaty Rogozińskiej i Ireny Watten. Numer zalecenia: 1/2008. [12 s.]