Kształcenie słuchu elementarne

Program nauczania przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU w klasach I–VI szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. (2006)

Kategoria: Książki Programy nauczania

nr kat.: TRG K21, cena: 48.00 zł, autor: Maria WACHOLC

Konsekwentne kształcenie wszystkich rodzajów słuchu muzycznego, rozwijanie wrodzonych predyspozycji i wszelkich przejawów muzykalności – to główne założenia programowo-metodyczne autorki, która czerpiąc ze swego wieloletniego doświadczenia pedagogicznego i autentycznej miłości do muzyki, daje nauczycielowi do ręki przebogaty wachlarz pomysłów całościowych i szczegółowych, gwarantując tym samym pełne wykorzystanie potencjału zdolności muzycznych ucznia. Mając już gotowy podręcznik, tj. Solfeż elementarny, który został zaakceptowany przez nauczycieli, przystąpiła do konstruowania programu, w którym wszystko zostało wyłożone niezwykle precyzyjnie, wszystko ma swój uzasadniony rozwój, a wątki splatają się wzajemnie tworząc pełen obraz:
1) jak uczyć, aby rodzaj i stopień trudności zadań zawsze nawiązywał do danej fazy rozwojowej,
2) jak uczyć, aby spodziewane efekty nauczania nie przesłaniały potrzeb dziecka.
Program autorski Marii Wacholc wyróżnia się kształceniem wszystkich rodzajów słuchu muzycznego, ale przejawem jego nowatorstwa jest podejście do roli słuchu harmonicznego, jaką spełnia on przy wykonywaniu różnych zadań muzycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 18 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 254) w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych, program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu pt. „Kształcenie słuchu elementarne”, autorstwa p. prof. Marii Wacholc, zostaje dopuszczony do użytku szkolnego w klasach I-VI szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia na podstawie opinii rzeczoznawców: dr B. Stencel i dr G. Czetwertyńskiej oraz zostaje wpisany do wykazu prowadzonego przez Ministra Kultury. Nr dopuszczenia 7/2006. [112 s.]