Kanony na 2, 3 i 4 głosy

(2012)

Kategoria: Chór dziecięcy Chór męski Chór mieszany Muzyka chóralna Muzyka wokalna Nuty

nr kat.: TRG 93, cena: 39.00 zł, autor: MONIUSZKO Stanisław (1819–1872)

Wszystkie kanony wokalne Moniuszki w jednym zbiorze! Ich tematyka jest różnorodna – kompozytor wykorzystał wiersze o treści moralizatorskiej, teksty liryczne, humorystyczne i biesiadne. Jest też pięć kanonów sakralnych. Oryginalne słowa w pięciu językach: polskim, niemieckim, francuskim, włoskim oraz łacinie. Utwory obcojęzyczne zaopatrzone są w polskie teksty do śpiewania.
Zbiór poprzedzony jest obszernym wstępem (po polsku i po angielsku), zawierającym informacje dotyczące okoliczności powstania kanonów oraz szczegółowy komentarz edytorski. [32 s.]

 • Das Schöne • Piękno
 • Gewißheit und Ungewißheit • Pewność i niepewność
 • Herr Gänsewitz zu seinem Cammerdiener • Pan Gänsewitz do swego kamerdynera
 • Homo sum • Człowiekiem jestem
 • La fuite de l’Amour • Ucieczka miłości
 • Liebe • Miłość
 • O deus! • O Boże!
 • Piotr z Pawłem w ważnej kłótni
 • Tafelspruch • Toast
 • Si j’étais petit oiseau • Gdybym małym ptaszkiem był
 • Tod und Schlaf • Śmierć i sen
 • Trinquons • Pijmy
 • Wlazł kotek na płotek
 • Tre cose • Trzy przyczyny
 • Ave Maria
 • Sancta Maria
 • Kyrie eleison
 • Christe eleison
 • Agnus Dei