Audycje muzyczne

Program nauczania dla szkół muzycznych I stopnia. (2009)

Kategoria: Książki Programy nauczania

nr kat.: TRG K20, cena: 30.00 zł, autor: Aleksandra DUDEK

Autorski program Aleksandry Dudek przygotowany jest bardzo starannie. Koncepcja nauczania przedmiotu jest przedstawiona w sposób przystępny dla nauczycieli. Oprócz tego program został wzbogacony o aneksy z propozycjami zajęć dodatkowych, przykłady konkursów, a także spis muzeów dotyczących muzyków oraz instrumentów. W książce znajduje się również wykaz lektur pomocniczych dla uczniów i nauczycieli.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 18 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 254) w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych, program nauczania przedmiotu Audycje Muzyczne, autorstwa p. Aleksandry Dudek, zostaje dopuszczony do użytku szkolnego w szkołach muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, na podstawie opinii rzeczoznawców: D. Wilczak i dr G. Czetwertyńskiej, i zostaje wpisany do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nr dopuszczenia 1/2008. [80 s.]