Triangiel i Wydawnictwo muzyczne


Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, tom I (klasy I–III). (2009)

Kategoria: Książki » Podręczniki

nr kat.: TRG K24, cena: 26.00 zł, autor: WACHOLC Maria

Unikatowy w skali europejskiej podręcznik do kształcenia słuchu harmonicznego od najmłodszych lat. Do wykonania części ćwiczeń z podręcznika niezbędny jest zapis w wersji dla ucznia. Z tego względu dla każdej klasy przeznaczony jest osobny zeszyt pt. Śpiewam i komponuję, zawierający wszystkie ćwiczenia, które uczeń powinien realizować na podstawie zapisu nutowego.

Książka pomocnicza zalecona do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: Barbary Stencel, Małgorzaty Rogozińskiej i Ireny Watten. Numer zalecenia: 1/2008. [104 s.]

Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia

Przeczytaj recenzje