Triangiel i Wydawnictwo muzyczne


Dyktanda elementarne I, zeszyt ucznia Zeszyt ćwiczeń dla klasy I szkoły muzycznej I stopnia. (2005, 2010)

Kategoria: Książki » Podręczniki

nr kat.: TRG K07, cena: 21.00 zł, autor: ĆWIKLIŃSKA Maria, ROGOZIŃSKA Małgorzata

Nowoczesny zestaw dyktand dla dzieci i młodzieży. Układem materiału oraz założeniami metodycznymi nawiązuje do Solfeżu elementarnego Marii Wacholc. Kolejność wprowadzania nowych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym, co pozwala na równoległe korzystanie z obu podręczników, a tym samym daje możliwość opracowywania identycznych zagadnień w różnych formach, takich jak śpiewanie, rozpoznawanie, zapisywanie.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i mgr Małgorzaty Bednarek. Numer zalecenia: 1/2005. [52 s.]

Dyktanda elementarne I, zeszyt ucznia

Przeczytaj recenzje