Triangiel i Wydawnictwo muzyczne


MICHAŁ SOŁTYSIK — kompozytor, śpiewak, kulturoznawca; członek Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Współpracuje z Działem Edukacji Filharmonii Narodowej jako sekretarz redakcji biuletynu „Afisz”.
Laureat szeregu nagród na konkursach kompozytorskich, m.in. ‘special award’ w VI edycji International Composer’s Competition „Opus ignotum”, I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert, II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Legnica Cantat 2017” czy II miejsca w IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim.
W 2018 roku opublikował zbiór Usque ad finem, który zawiera 7 utworów na chór mieszany do słów poetów polskich z XIX wieku; w 2020 roku ukazał się jego cykl pt. Madonny kaszubskie, złożony z 11 pieśni na baryton z fortepianem do słów Tomasza Fopkego.

Kontakt: [email protected]
Więcej informacji: www.facebook.com/SoltysikMichal